כיצד נקבעות החלטות שיפוץ בבניינים משותפים?

שיפוץ בניין משותף

בישראל מספר בנייני המגורים המשותפים רב על מספר הבתים הפרטיים ולמעשה רוב תושבי ישראל גרים בתצורה כלשהי של בית משותף.

ריבוי הדיירים בבניין הוא יתרון וגם חיסרון. הטוב הינו העניין החברתי וזמינות השכנים, ואף ועד הבית שדואג לכל הדיירים בבניין, ומנגד, מעצם ריבוי הדיירים עלולות להופיע מחלוקות רבות ובפרט בנוגע לתחזוקת הבניין.

אחד מנושאי המחלוקת המרכזיים בבניין משותף הינו עניין השיפוצים  – האם להתקין מעלית? האם להזמין גנן לחצר הבניין? ועוד. למעשה, כל הצעה כזו כוללת צורך בתקציב נוסף,

וייתכן שגם בהליך ארוך העלול לפגוע באיכות חיי הדיירים.

מכאן שידרש מדיירי הבניין לתרום את חלקם הכלכלי, ולא כל דייר נאות להסכים. יתר על כן, דייר לא יכול לכפות לעולם על חברו לשלם על משהו שאינו מעוניין.

בנוסף, ברוב הבניינים, גרים בדירות מסויימות שוכרים ולא בעלי דירות. ואז בעל הדירה הוא זה המתבקש לתת את קולו. ואלו לא תמיד ייענו בחיוב לשיפוץ הבניין, מסיבות כמו התייקרות הנכס וקושי למצוא דיירים חדשים.

בכל בניין קיימים תקנון או מערכת נהלים, גם אם אינם מסמך רשמי, וישנם חוקי מדינה בנושא כגון חוק המקרקעין. במחלוקות בין דיירי בניין, יש לפעול ראשית לפיו ורק לאחר מכן לפי תקנות הבניין.

בכל החלטה בבניין ישנם שני גורמים – אסיפת הבניין הכללית ונציגי ועד הבית. האסיפה הכללית נערכת פעם בשנה ובה נוכחים בעלי כל הדירות. ועד הבית מורכב ממס׳ נציגים מדירות הבניין,

מומלץ מס׳ אי זוגי לשם הכרעה בכל סוגיה. וכיצד ההחלטה הסופית נקבעת?

ראו: שיפוץ בניין משותף

בניין משותף

רוב רגיל- שיפוץ בבניין שותפים

כעיקרון, זהו רוב קולות שנקבע באסיפה הכללית. רוב זה יידרש להחלטות הנוגעות לדרכי ניהול הבניין, שימוש ברכוש משותף והוצאות הקשורות בו, ועוד.

רוב רגיל נקבע לפי הדיירים שנכחו באסיפה ו/או נתנו ייפוי כוח, ללא התחשבות בנעדרים.

רוב מיוחד

כמות ספציפית שנקבעה כרוב, בדרך כלל מדובר בשני שליש מכלל הנוכחים. על מנת לשנות תקנון, נדרש רוב של בעלי הדירות אשר שני שליש מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, כנ״ל לגבי הקמת מעלית, החלפת פילטר מים למשאבות המשותפות ועוד.

רוב מיוחד אחר נקבע בחוק

למקרים ספציפיים כמו החלפת ספק גז לבניין, הדורשת הסכמה בכתב של מעל ממחצית בעלי הדירות, כולל אלו שלא נכחו באסיפה הכללית.

רוב מוחלט

ישנם מקרים חריגים, בהם נדרש רוב מוחלט, שהינו שני שליש מכלל דיירי הבניין, ולעתים אף יותר (בהתאם לנושא ההחלטה) שוב ללא התחשבות בנוכחותם או היעדרם מהאסיפה הכללית.

החלטות אלו לרוב יהיו קשורות לשינוי זכויות קנייניות ו/או מהותיות ועפ״י חוק אין לחרוג מרוב זה בהחלטות מסוג זה.

ראו גם: מחירון שיפוצים | דוד שמש מחיר | אינסטלטור ברחובות

צרו קשר

מאמרים נוספים

השאר פרטים ליצירת קשר