הסכם שיפוץ בית משותף

הסכם שיפוץ בית משותף

רוב האזרחים גרים בישראל בבית משותף, ואם גם אתם, סביר להניח שנתקלתם בקונפליקטים המתנהלים בין דיירי הבניין בענייני שיפוץ. כאשר על דיירי הבניין לקבל החלטה בנוגע לשיפוץ כלשהו, חייבת להתקבל הסכמת הדיירים על פי רוב.

התמזל מזלכם ונפלה החלטה ברוב קולות – הבניין ישופץ בקרוב. בין אם זהו שיפוץ חזית הבניין, שיפוץ חדר המדרגות, או שיפוץ אחר, התהליך מחייב עבודה מול קבלן שיפוצים במרכז.

לאחר שחקרתם מעט, ונבחר קבלן השיפוצים, יש לחתום מולו הסכם, הנקרא הסכם שיפוץ בית משותף. הצדדים החותמים יהיו נציגים מטעם ועד הבית ונציגי חברת קבלן השיפוצים.

בבואכם לחתום על הסכם זה, זכרו שאין מה לסבך את ההליך מעבר למה שצריך, והוא חייב לכלול את הזכויות והחובות הבסיסיות של דיירי הבניין.

מומלץ מאוד לחפש נוסח של הסכם שיפוץ בניין משותף באינטרנט. יש לא מעט נוסחים ברחבי הרשת, רובם דומים בעיקרם, אך עדיף לעיין בכמה אפשרויות.

שיפוץ בניין מגורים

אלו הנקודות העיקריות ברוב ההסכמים:

 • מבוא להסכם, בו יוצגו שני צדדיו על פרטיהם, ומיקום הבניין בו ייערך השיפוץ המבוקש.
 • הגדרות אשר יבדילו בין המושגים השונים בניסוח ההסכם.
 • התחייבויות מצד הקבלן – שהוא אכן בעל מקצוע מוסמך, לבצע את העבודה נאמנה ולפי ההוראות והנהלים שנקבעו בהסכם, ולשביעות רצונם של דיירי הבניין, המכונים ברוב ההסכמים ״המזמין״.
 • התחייבות מצד הקבלן לדאוג לפיקוח צמוד לכל תקופת השיפוץ, ולעבוד לפי דרישת הפיקוח הנ״ל והפיקוח עליון.
 • הצהרה דו צדדית שהקבלן הינו עצמאי ואינו מועסק ע״י המזמין, ושאין יחסי עובד-מעביד בין השניים.
 • הצהרה מצד הקבלן שיבצע את עבודתו לפי הוראות הבטיחות של משרד העבודה ו/או כל גוף מוסמך אחר, בהתאם למקובל ולא יימנע מאף אמצעי זהירות הכרחי ומקובל בביצוע העבודה.
 • הצהרה מצד הקבלן לגבי שימוש בחומרים, ציוד וכלי עבודה מקצועיים בלבד, אשר יירכשו על חשבונו.
 • בנושא תקופת העבודה ומשכה – הגדרת זמן עבודה מראש בהתאם להיתרי בנייה, הכולל ימי חופש בחגים, מועדים וימי מנוחה המקובלים בישראל, והצעדים שייעשו במקרה של עיכוב.
 • סעיף לפיו המזמין ו/או המפקח רשאי לדרוש בכל עת לבדיקת טיב חומרי וכלי העבודה, ובמקרה של אי-שביעות רצון מצד המזמין, יחליף הקבלן את החומר/כלי.
 • סעיף המדבר על פגם בעבודה – שבמידה ויהיה, הקבלן יישא בעלות תיקונו.
 • סעיף המאשר למזמין לשנות את היקף העבודה של הקבלן, ולהפחית/להעלות את שכרו בהתאם.
 • פירוט לגבי התשלום לקבלן מהמזמין, מתי ישולם ואיך.
 • התחייבות מצד המזמין לדאוג להיתרי בנייה ולמנוע תחילת עבודה לפני שהושגו אלו.

ורגע לפני החתימה, זכרו תמיד – השיפוץ הוא אינטרס משותף לכל דיירי הבניין. שיפוץ נעים!

ראו גם: דוד שמש מחיר | המקצוענים | מחירון שיפוצים

צרו קשר

מאמרים נוספים

השאר פרטים ליצירת קשר